+44-203-8074495My bookingsB2B
en
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
I. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA


Ez a tájékoztató a FOX TRANSFERS Kft. (székhely: Magyarország, 1135 Budapest, Mór utca 12.) által a https://foxtransfer.eu honlapon („Honlap”) kínált repülőtéri és pályaudvari transzfer szolgáltatások foglalása során az utasok által megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatos valamennyi információt tartalmazza abból a célból, hogy az utasok személyes adataik és hozzájárulásuk megadását megelőzően teljes mértékben tisztában legyenek az adatkezelés céljával és feltételeivel, az azzal kapcsolatos kockázatokkal és garanciákkal, valamint az őket megillető jogosultságokkal (továbbiakban: „Tájékoztató”).


A jelen Tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: „Infotv.”) foglaltaknak megfelelően biztosítja a jogszerű, tisztességes és átlátható adatkezelés elvének, valamint az utasok információs önrendelkezési jogának érvényesülését.


II. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE


A személyes adatok kezelője:


FOX TRANSFERS Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely és levelezési cím: 1135 Budapest, Mór utca 12.
E-mail: info@foxtransfer.eu
Telefon: +36 20 989 4440
Honlap: https://foxtransfer.eu
Ügyvezető neve: Garami Gergely ügyvezető,
Elérhetősége: g.garami@foxtransfer.eu
(továbbiakban: „Adatkezelő”).


III. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA, AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT SZEMÉLYEK


1. Transzfer foglalás


1.1. Az adatkezelés célja


Az Adatkezelő az utasok által a transzfer foglalás során a Holnapon vagy mobil alkalmazáson keresztül megadott személyes adatokat az utas azonosítása, a foglalások nyomon követése, az utassal való kapcsolattartás, az utas transzfer igényének felmérése, a helyi szolgáltatásnyújtók ajánlatával való összepárosítása, díjkalkuláció, foglalási utalvány elküldése, számla kiállítása, valamint a transzfer teljesítése céljából használja fel az alábbi feltételek szerint.


1.2 A kezelt adatok köre


Az adat típusa
Az adat felvételének indoka
transzfer helyszíne, időpontja, típusa,
utasok száma
az utas transzfer igényének felméréséhez szükséges
név
az utas azonosításához szükséges
jelszó
a felhasználói fiókba történő belépéshez szükséges
email cím, telefonszám


az utassal való kapcsolattartáshoz szükséges
a járat azonosító adatai, amivel az utas érkezik, az úti cél, ahová utazni szeretne


a helyi szolgáltatásnyújtók ajánlatával való szinkronizáláshoz és a díjkalkuláció elvégzéséhez szükséges
csomagokra vonatkozó adatok
a megfelelő transzfer jármű kiválasztásához szükséges
egyéb speciális igények
az utas különleges igényeinek felméréséhez szükséges


1.3. Az adatkezelés jogalapja


Az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az utas kérésére történő lépések megtételéhez, illetve olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az utas az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].


1.4. Az adatkezelés időtartama


Az Adatkezelő a személyes adatokat a jogszabályok által előírt elévülési idő leteltét követően törli. Amennyiben az utas elmulasztja befizetni a transzfer szolgáltatás díját, az Adatkezelő a foglalást - ideértve a foglalás során megadott személyes adatokat is - automatikusan törli.


1.5. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre


A személyes adatokhoz az Adatkezelő közvetlen irányítása alatt álló munkatársai férhetnek hozzá munkaköri feladataik ellátása érdekében, akik az adatokat az Adatkezelőnél mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően, bizalmasan kezelik.


Az Adatkezelő az utas személyes adatainak kezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:


3Gteam Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1085 Budapest, Horánszky utca 23. I. em. 1.
képviselő neve: Tótszöllősy Gergely ügyvezető
email cím: tgergely@3gteam.hu
Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek: weboldal üzemeltetés


Nimbleteq Kft.
székhely: 2191 Bag, Állomás utca 14.
képviselő neve: Balogh Ádám ügyvezető
email cím: nimbleteq@gmail.com
Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek: szoftverfejlesztés-, karbantartás


Tas-Audit Tanácsadó és Ügyviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 9700 Szombathely, II. János Pál Pápa körút 45. D. ép. 1. em. 1.
képviselő neve: Tasnádi Zoltán ügyvezető
email cím: info@tas-audit.hu
Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek: számlázás


Az Adatkezelő az utas személyes adatait továbbítja a helyi szolgáltatásnyújtóknak (diszpécserek és sofőrök), aki azt kizárólag a transzfer szolgáltatás teljesítése céljából használhatja fel. A helyi szolgáltatásnyújtók mint adatfeldolgozók által végzett adatkezelési műveletek: az adatok felhasználása az utassal való kapcsolatfelvétel, helyszíni fizetés esetén a számla kiállítása és az útvonal meghatározása céljából. A helyi szolgáltatásnyújtók nevéről és elérhetőségéről az Adatkezelő az utas kérésére tájékoztatást nyújt.


2. Transzferben résztvevők földrajzi helyzetének megosztása


2.1. Az adatkezelés célja


Az Adatkezelő az utasok, illetve a diszpécserek, sofőrök személyes adatait a kapcsolatfelvétel megkönnyítése, illetve a transzfer szolgáltatás teljesítésének bizonyítása céljából felhasználja arra, hogy a transzferben résztvevők helyzetét megossza a másik féllel az alábbi feltételek szerint.


2.2 A kezelt adatok köre


Az adat típusa
Az adat felvételének indoka
név
az utasok, diszpécserek, sofőrök azonosításához szükséges
GPS adatok
az utasok, diszpécserek, sofőrök földrajzi helyzetének meghatározásához szükséges


2.3. Az adatkezelés jogalapja


Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].


2.4. Az adatkezelés időtartama


Az Adatkezelő a személyes adatokat a jogszabályok által előírt elévülési idő leteltét követően törli.


2.5. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre


A személyes adatokhoz az Adatkezelő közvetlen irányítása alatt álló munkatársai férhetnek hozzá munkaköri feladataik ellátása érdekében, akik az adatokat az Adatkezelőnél mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően, bizalmasan kezelik.


Az Adatkezelő az utasok, diszpécserek, sofőrök személyes adatainak kezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:


3Gteam Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1085 Budapest, Horánszky utca 23. I. em. 1.
képviselő neve: Tótszöllősy Gergely ügyvezető
email cím: tgergely@3gteam.hu
Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek: weboldal üzemeltetés


Nimbleteq Kft.
székhely: 2191 Bag, Állomás utca 14.
képviselő neve: Balogh Ádám ügyvezető
email cím: nimbleteq@gmail.com
Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek: szoftverfejlesztés-, karbantartás


Az Adatkezelő az utasok személyes adatait továbbítja a helyi szolgáltatást nyújtó cégek, diszpécserek, sofőrök részére, illetve a diszpécserek, sofőrök személyes adatait továbbítja a partner utazási irodák, utasok részére, akik azt kizárólag a kapcsolatfelvétel megkönnyítése céljából használhatják fel. Az utazási irodák, utasok mint adatfeldolgozók a diszpécserek, sofőrök adatait, illetve a helyi szolgáltatást nyújtó cégek, diszpécserek, sofőrök mint adatfeldolgozók az utasok adatait kizárólag a kapcsolatfelvétel, illetve a transzfer szolgáltatás teljesítésének a bizonyítása céljából használhatják fel.


3. Hírlevélre feliratkozás


3.1. Az adatkezelés célja


Az Adatkezelő az utasok által megadott személyes adatokat hírlevelek, reklámlevelek, kérdőívek elektronikus úton történő kiküldése céljából használja fel, annak érdekében, hogy tájékoztassa az utasokat a szolgáltatásaival kapcsolatos legújabb hírekről, eseményekről, akciókról vagy felmérje az utasok érdeklődését, elvárásait saját szolgáltatásai fejlesztése végett.


3.2 A kezelt adatok köre


Az adat típusa
Az adat felvételének indoka
név
az utas azonosításához szükséges
e-mail cím
a hírlevelek kiküldéséhez szükséges


3.3. Az adatkezelés jogalapja


Az adatkezelés jogalapja az utas hozzájárulása, amely szerint az utas előzetesen beleegyezik a fentebb felsorolt személyes adatainak az Adatkezelő által történő kezelésébe a jelen Tájékoztatóban foglalt feltételek szerint. Az utasnak jogában áll a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét [GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja].


3.4. Az adatkezelés időtartama


Az Adatkezelő a személyes adatokat az utas hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Az utas a hozzájárulását az Adatkezelő fenti e-mail címére küldött levelében bármikor visszavonhatja.


3.5. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre


A személyes adatokhoz az Adatkezelő közvetlen irányítása alatt álló munkatársai férhetnek hozzá munkaköri feladataik ellátása érdekében, akik az adatokat az Adatkezelőnél mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően, bizalmasan kezelik.


Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe, akinek a személyes adatokat továbbítja:


3Gteam Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1085 Budapest, Horánszky utca 23. I. em. 1.
képviselő neve: Tótszöllősy Gergely ügyvezető
email cím: tgergely@3gteam.hu
Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek: weboldal üzemeltetés


IV. ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK FÉL RÉSZÉRE, HATÓSÁGI ADATSZOLGÁLTATÁS


Az Adatkezelő csak kivételes esetben adhatja át az utas személyes adatait más részére, ha az adatok továbbítása az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Így például, amennyiben az utast érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az utas személyes adatait tartalmazó iratok átadása, vagy a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az utas személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.


V. AZ ADATBIZTONSÁGOT SZOLGÁLÓ TECHNIKAI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK


Az Adatkezelő a személyes adatok tárolására a 3Gteam Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felhő alapú tárhely-szolgáltatását veszi igénybe.


Az Adatkezelő a kockázat mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja az utas személyes adatainak biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet, ideértve a személyes adatok kezelésére használt informatikai rendszerek és eszközök bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét.


VI. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK


1. A tájékoztatáshoz/hozzáféréshez való jog


Az érintett az Adatkezelő fentebb meghatározott elérhetőségei bármelyikén keresztül, írásban vagy email-ben tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelőnél személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől információt kérjen, milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen célból, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli, illetve, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket.


Az Adatkezelő az érintett tájékoztatás iránti kérelmére legfeljebb 30 napon belül, az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy email-ben válaszol. Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon akként, hogy az Adatkezelő az érintett személyes adatokat írásban vagy email-ben megküldi az érintett részére.


2. A helyesbítéshez való jog


Az érintett az Adatkezelő fentebb meghatározott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy az Adatkezelő késedelem nélkül módosítsa valamely személyes adatát, illetve kérheti a hiányosan személyes adatai kiegészítését. Így például bármikor megváltoztathatja e-mail címét vagy jelszavát. Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy email-ben értesíti.


3. A törléshez/elfeledtetéshez való jog


Az érintett az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy az Adatkezelő késedelem nélkül törölje személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:


a) a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő kezelte;
b) érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre,
d) a személyes adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte;
e) a személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor.


Az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről érintettet az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha az Adatkezelő a személyes adatait másnak is továbbította, úgy az Adatkezelő 30 napon belül tájékoztatja a további adatkezelőket/adatfeldolgozókat arról, hogy érintett kérelmezte a személyes adatai másolatának törlését.


4. Az adatok zárolásához/ korlátozásához való jog


Az érintett az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait zárolja, illetve az adatkezelést korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül:


a) érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.


Az adatok zárolása/korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni. A zárolás/korlátozás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.


5. Az adathordozhatósághoz való jog


Az érintett az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti az Adatkezelőtől az érintettre vonatkozó, érintett által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.


Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről érintettet az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.


6. A tiltakozáshoz való jog


Az érintett az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben bármikor tiltakozhat személyes adatainak az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az érintett az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben bármikor tiltakozhat személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, amely esetben adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.


7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást


Az Adatkezelő nem alkalmaz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt, ideértve a profilalkotást is. Amennyiben az Adatkezelő a jövőben ilyen adatkezelésen alapuló döntéshozatali eljárást vezetne be, úgy érintettet előzetesen email útján megfelelően tájékoztatni fogja az alkalmazott logikáról, módszerről és annak lényegéről, és lehetőséget biztosít az érintettnek arra, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, vagy a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.


VII. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK


Amennyiben az érintett jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt célszerű panaszát először az Adatkezelővel közölnie, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy az Adatkezelő a jogszerű állapotot magától helyreállítsa.


Az érintett a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: www.naih.hu


Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.


VIII. A TÁJÉKOZTATÓ FELÜLVIZSGÁLATA, MÓDOSÍTÁSA


Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve az Adatkezelő bármikor dönthet arról, hogy a folyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészíti ki, ezért az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztató módosításáról az érintettet előzetesen értesíteni fogja.


IX. AZ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK


Az érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozó jogszabályok:


* A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény („Mt.”)
* Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”)
* Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”).