+44-203-8074495 My bookings Partner hub
en
A FOX TRANFERS Kft. (székhely: Magyarország, 1135 Budapest, Mór utca 12.; cégjegyzékszám: 01-09-887716, telefonszám: +36 20 989 4440, email cím: info@foxtransfer.eu, továbbiakban: „Fox Transfers”) a https://foxtransfer.eu honlapon („Honlap”) kínált transzfer szolgáltatások igénybevételének általános szerződési feltételeit ezúton teszi közzé („ÁSZF”).

1. A jelen ÁSZF-ben használt fogalmak

“Utas” egy vagy több személy aki egy transzfer járművel utazik a reptérre/reptérről vagy a pályaudvarra/pályaudvarról egy konkrét célállomásról/célállomásra.
„Transzfer” általános megnevezése az előre lefoglalt utasszállításnak egy adott célállomásról/célállomásra beleértve a repülőtereket, pályaudvarokat, városokat, vagy egyéb az Utas által meghatározott célállomást.
„Helyi Szolgáltatásnyújtó” a tényleges transzfer szolgáltatást nyújtó az érintett reptéren, pályaudvaron vagy városban.
„Sofőr” a Helyi Szolgáltatásnyújtó által biztosított Transzfer jármű tényleges vezetője.
„Privát Transzfer” az azonos csoportba tartozó Utasok kizárólagos használatára szolgál.
„Megosztott Transzfer” esetén két vagy több egymástól független Utas ugyanazzal a transzferrel utazik együtt.
„Megosztott, Menetrendszerinti Transzfer” menetrend alapján, meghatározott állomások között közlekedő autóbusz transzfer.
„Csoportos Transzfer” 8 vagy több személy közös utazására szolgáló transzfer meghatározott csoportos ár ellenében.
„VIP Transzfer” kiváló minőségű autóval, meghatározott helyre történő személyszállítás prémium áron.
„Limuzin Transzfer” Limuzin biztosítása általában különleges alkalmakra.
„Üzleti Transzfer” magasabb kategóriájú autók (mint például standard Mercedes E class) használatával üzletemberek részére szolgáló transzfer.
„Vízi Taxi” transzfer szolgáltatás a vízen.
„Foglalás” az Utas (vagy a nevében eljáró ügynök) által tett foglalás egy transzfer szolgáltatás igénybevételére.
„Foglalási Utalvány” az Utas foglalását visszaigazoló, a foglalás adatait tartalmazó dokumentum.
„Előrefizetett” a Transzfer előzetes kifizetése bankkártyával. Foglalási díj általában felszámolásra kerül ilyen esetekben.
„Helyszíni fizetés” esetén az Utas közvetlenül a Sofőrnek fizet a Transzfer megkezdése előtt. Általában a készpénzes fizetés Euróval vagy a helyi valutával történik, de bizonyos esetekben lehetséges más opció is.

2. A jelen ÁSZF hatálya

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Fox Transfers által kínált minden repülőtéri és pályaudvari Transzfer szolgáltatásra, és a felek között létrejövő szerződés részét képezi. Az Utas a megrendelés elküldésével a jelen ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek fogadja el.

3. A Szolgáltatások leírása

A Fox Transfers a Honlapon repülőtéri és pályaudvari Transzfer szolgáltatásokat kínál értékesítésre világszerte.
A Fox Transfers olyan közvetítőként látja el a feladatát, amely összepárosítja az Utas igényeit az annak megfelelő, egy az érintett reptéren vagy pályaudvaron működő Helyi Szolgáltatásnyújtó által biztosított repülőtéri vagy pályaudvari Transzferrel. A Fox Transfers kizárólag az általa lebonyolított foglalási eljárásért vállal felelősséget, a ténylegesen nyújtott Transzfer szolgáltatásért nem, amelyet a Helyi Szolgáltatásnyújtó teljesít.

4. A szerződéskötést megelőző tájékoztatás

A Transzfer szolgáltatásokra vonatkozó minden információ a Honlapon, valamint a jelen ÁSZF-ben foglalt minden egyéb tájékoztatás a szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás részét képezi. Az Utas a megrendelés elküldésével igazolja, hogy a szolgáltatásokkal kapcsolatos, szerződéskötést megelőző tájékoztatást elolvasta, megértette és elfogadja.

5. A szerződés létrejötte

5.1. Szerződéskötés elektronikus úton

A szerződéskötés úgy történik, hogy az Utas elektronikus úton, a Honlapon működő on-line foglalási rendszer vagy a Fox Transfers mobiltelefon applikáció használatával kitölti a megrendelni kívánt Transzferre és az Utasra vonatkozó minden szükséges adatot tartalmazó, valamint a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató megismerését és elfogadását is lehetővé tevő elektronikus űrlapot, és elküldi a Fox Transfers részére. A megrendelést a Fox Transfers a Foglalási Utalvány megküldésével visszaigazolja, és ezzel a szerződés létrejön.
Az elektronikus szerződéskötés menetében biztosított annak lehetősége, hogy az Utas a Transzfer szolgáltatások részletes leírását, a szerződés tartalmát, valamint jelen ÁSZF-et a megrendelés elküldése előtt minden részletre kiterjedően megismerje, és biztosított annak rögzítése is, hogy ez a megrendelés elküldése előtt megtörtént, továbbá tájékoztatást kapjon az elektronikus úton történő szerződéskötés technikai lépéseiről.

5.2. A szerződéskötés technikai lépései

a) Az Utas a Honlapon kiválasztja a Transzfer helyszínét és időpontját, az utasok számát, a Transzfer típusát;
b) Az Utas a Honlapon található elektronikus űrlap kitöltésével megadja a személyes adatait (név, email cím, telefonszám), a járat adatait, amivel érkezik, az úticélt, ahová utazni szeretne, valamint közli egyéb igényeit;
c) A rendszer elvégzi az Utas által fizetendő díjra vonatkozó előzetes díjkalkulációt;
d) A rendszer ellenőrzi az esetleges adatbeviteli hibákat, hiányzó adatokat, amelyek azonosításához és kijavításához a rendszer segítséget nyújt. Ezeket a megrendelés beküldése előtt az Utasnak javítania, illetve pótolnia kell;
e) Az Utas kiválasztja a fizetési módot;
f) Az Utas a megrendelés elküldése előtt az erre vonatkozó szöveg mellett elhelyezett négyzet kipipálásával igazolja, hogy a jelen ÁSZF-et, valamint az Adatkezelési Tájékoztatót megismerte, megértette, és elfogadta;
g) Az Utas Helyszíni fizetés választása esetén a „Foglalás” gombra kattintással, Bankkártyás vagy Paypal-on keresztül történő fizetés választása esetén a „Tovább a fizetésre” gombra kattintással küldheti el megrendelését elektronikus úton a Fox Transfers részére;
h) Bankkártyás fizetés vagy Paypal-on keresztül történő fizetés választása esetén a rendszer az Utast átirányítja egy biztonságos fizetési oldalra, ahol az Utas a fizetéshez szükséges adatai megadásával teljesítheti a fizetést;
i) Az Utas által a fizetési oldalon megadott adatok ellenőrzésre kerülnek annak megállapítása érdekében, hogy az érvényes-e és azon elegendő fedezet áll-e rendelkezése a Transzfer kifizetésére a Foglalás időpontjában;
j) Helyszíni fizetés esetén a megrendelés elküldését, Bankkártyás fizetés vagy Paypal-on keresztül történő fizetés választása esetén a sikeres fizetést követően a Fox Transfers a foglalást a Foglalási Utalványnak az Utas által megadott email címre történő megküldésével visszaigazolja, és ezzel a szerződés létrejön.
5.3. A szerződés formája

A felel között létrejött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azonban azt az Utas számítógépének merevlemezén vagy mobileszközének memóriájában tartósan tárolhatja, és azt változatlan formában és tartalommal bármikor megjelenítheti vagy kinyomtathatja.

5.4. A szerződés nyelve

A felek között létrejött szerződés nyelve a magyar. A szerződés bármely más nyelvű fordítása csupán az Utas tájékoztatását szolgálja, esetleges nyelvi eltérés esetén azonban a magyar nyelvű változat az irányadó.

5.5. Foglalás az Utas nevében eljáró harmadik személy által

A Foglalást az Utas nevében harmadik fél (például utazási ügynök, légitársaság, idegenvezető stb.) is megteheti, de az ekként létrejött szerződés oly módon köti az Utast mintha a szerződési feltételeket saját maga fogadta volna el.
Ha a Transzfer megrendelője harmadik személy, akkor a Fox Transfers nem köteles vizsgálni, hogy a megrendelő jogszerűen képviseli-e az Utasokat, illetve, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek-e.
Ebben az esetben az Utasok értesítéséről, a jogosultságokról és kötelezettségekről a megrendelő köteles gondoskodni, ennek elmulasztásából eredő következményekért a megrendelőt terheli a felelősség.
Az utazás megkezdéséig az Utast megillető jogok és az Utast terhelő kötelezettségek az Utas nevében szerződést kötő megrendelőt jogosítják, illetve terhelik, ide nem értve azokat a kötelezettségeket, amelyek természetüknél fogva csak személyesen az Utasokat érinthetik.
A Fox Transfers a szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatait és iratküldési kötelezettségét a megrendelő által megadott névre, címre, e-mail címre, egyéb elérhetőségre teljesíti. Az ezen adatokban bekövetkező esetleges változásról a megrendelő köteles a Fox Transfers-t írásban értesíteni, melynek elmaradásáért, vagy késedelméért a felelősség megrendelőt terheli.

5.6. A Foglalás egyéb szabályai

A Foglalásokat legalább 24 órával a Transzfer igénybevétele előtt meg kell tenni. Bizonyos Transzfer típusoknál előfordulhat a 24 óránál hosszabb időtartam meghatározása is a foglalás előzetes megtételére. Továbbá olyan is előfordulhat, hogy 24 órán belül is lehetséges a foglalás extra díj ellenében. Azonban minden esetben ez egyértelműen megjelenik a Honlapon, azelőtt, hogy az Utas megrendeli a foglalást.
Az Utasok (vagy a nevükben eljáró harmadik felek) felelőssége annak biztosítása, hogy a foglalás során megadott minden személyes adat, pl. az Utasok neve, a repülőtér neve, a repülési adatok, a szolgáltatás igénybevételének dátumai és időpontjai, az e-mail címek stb. pontosak. A Fox Transfers nem vállal felelősséget a foglalás során elkövetett hibák következményeként elmulasztott szolgáltatásokért vagy az abból eredő veszteségekért.
A Foglalásnak egyértelműen jeleznie kell a szállítandó csomagok számát. A szolgáltatás tartalmaz egy bőröndöt és egy kézipoggyászt. Minden további csomag után fizetni kell. (lásd alább Poggyász) Az Utas felelőssége, hogy a poggyászainak megfelelő méretű járművet rendelje meg. A Vezető nem tud olyan extra poggyászt szállítani, amely nem szerepel a Foglalási Utalványon a Transzfer szolgáltatás napján.
A Foglalást és a fizetést visszaigazoló e-mail-t be kell mutatni a Transzfer szolgáltatás Sofőrjének a Transzferhez biztosított autóba, minibuszba, autóbuszba, buszba (vagy egyéb járműbe) történő beszállás előtt. Amennyiben nem kerül bemutatásra a visszaigazoló dokumentum, a Sofőr megtagadhatja a szállítást.
14 év alatti gyermekek kizárólag egy legalább 16 éves kíséretében vehetik igénybe a szolgáltatást.6. A szerződés tárgya

A szerződés tárgyát képező Transzfer szolgáltatásra vonatkozó információkat, valamint az igénybevételére vonatkozó feltételeket a Honlapon közzétett leírás, valamint a jelen ÁSZF tartalmazza.
Amennyiben az Utasnak a megrendelt Transzfer szolgáltatáshoz kapcsolódóan különleges igénye van, ez csak abban az esetben válik a szerződés részévé, ha a különleges igényt előzetesen közölte, a Fox Transfers annak teljesítését vállalta, és a különleges igény az Utasnak küldött visszaigazoló email-ben kifejezetten rögzítésre került.
A Fox Transfers, amennyiben erre lehetőség van, az Utas által közölt, de a Fox Transfers által nem vállalt igényt ún. utaskívánságként továbbítja a Helyi Szolgáltatásnyújtó felé, de ez nem jelenti az igény teljesítésének vállalását, ebből következőleg az igény teljesítésének elmaradása nem minősül hibás teljesítés.

7. Fizetési feltételek

7.1. A Transzfer díja

A létrejött szerződés alapján az Utas köteles a szerződésben rögzített teljes díjat megfizetni.
A díj magában foglalja a megrendelt Transzfer szolgáltatások teljes ellenértékét, beleértve a Fox Transfers közvetítői díját, valamint a Helyi Szolgáltatásnyújtó munkadíját és költségeit is.
A külön felszámításra kerülő díjak a megrendelt Transzfer szolgáltatások díjába nem tartozó, a Transzfer szolgáltatás általános leírásában nem szereplő, az Utas különleges igényei alapján teljesített egyéb szolgáltatások ellenértéke. A külön felszámításra kerülő díjak változhatnak.

7.2. A fizetés módja

7.2.1. A fizetés módja Privát, Privát Megosztott Transzfer, VIP Autók, Limuzin és Vízi Taxi esetén

A legtöbb Transzfer két fizetési módot ajánl, vagy helyszíni fizetést a Transzfer napján vagy előzetes bankkártyás fizetési módot. Vannak Transzferek, melyek csak egy fizetési módot kínálnak. Az Utasok jogai és kötelezettségei a választott fizetési módtól függenek.

Helyszíni fizetés

Amennyiben helyszíni fizetés került kiválasztásra, a Transzfer szolgáltatás Sofőrjének kell kifizetni a szolgáltatás árát a szolgáltatás igénybevételének napján, a Transzfer kezdete előtt. A fizetés történhet Euróban vagy a helyi valutával. Ettől eltérő valuta nem elfogadható. A Sofőrnek lehetősége van arra, hogy a visszajárót helyi pénznemben adja.
A legtöbb helyszíni fizetéssel történő Foglalás megköveteli, hogy az Utas megadja a hitelkártya adatait az Utas Transzfer igénybevételére vonatkozó szándékának biztosítékaként. Az Utas által megadott adatokat Fox Transfers bizalmasan kezeli, és a megadott bankkártyát csak abban az esetben terheli meg, ha az Utas nem jelenik meg a Transzfer igénybevételéhez. Utóbbi esetben a Helyi Szolgáltatásnyújtó követelheti a Transzfer tényleges árát az Utas bankkártyájáról. A Fox Transfers helyszíni fizetéssel történő foglalások esetén nem terheli meg a bankkártyát.

Előrefizetés bank- vagy betéti kártyával

A fizetéshez szükséges, hogy legyen a Foglalás időpontjában érvényes hitel- vagy betéti kártya. Ez a fizetési mód egy alacsony foglalási díjjal is jár, melynek mértéke a fizetett összeg 4 %-a, de minimum 5 Euró, maximum 10 Euro.
Az Utas átirányításra kerül egy biztonságos kommunikációs csatornával ellátott fizetési oldalra. A fizetési oldal adattartalma titkosított és védett, tartalmáról a Fox Transfers sem szerez tudomást. A tranzakció során a kártyaszámot, a kártya lejárati idejét, és a kártya hátoldalának aláírás csíkján található 3 jegyű érvényesítési kódot szükséges megadni. A tranzakció elindítását követően a kártya valós idejű engedélyezésen megy keresztül, melynek keretében a kártyaadatok eredetisége, fedezeti és vásárlási limit kerül ellenőrzésre a kártyakibocsátó bank által.
Abban az esetben, ha a bankkártya vagy a fizetés elutasításra kerül, az Utas köteles egy másik bankkártyát megadni biztosítékként. Érvényes hitel- vagy betéti kártya nélkül a Transzfer Foglalás automatikusan törlésre kerül.
A Fox Transfers rendszerint értesíteni tudja az Utast a Foglalás időpontjában, de abban az esetben, ha az Utas bankja késedelmesen reagál és emiatt később kerül elutasításra az Utas fizetése, a Fox Transfers nem köteles értesíteni az Utast a felmerült fizetési problémáról és törölni fogja az Utas Foglalását. A Fox Transfers nem vállal felelősséget az utóbbi esetből eredő, későbbiekben elszenvedett károkért.
Amennyiben a kártyaadatok az ellenőrzést követően megfelelőnek bizonyulnak, a fizetendő összeget a bank zárolja a kártyán. Az összeg számlán történő terhelése számlavezető banktól függően néhány napon belül következik be.
Az Utas Foglalási Utalványa tartalmazza az utazási részleteket, az utasok számát és a csomagok számát, valamint a fizetés megtörténtét. Ezt kötelező bemutatni a Sofőrnek a Transzfer megkezdése előtt.
Abban az esetben, ha az Utas önhibájából eredően nem tudja bemutatni a Foglalási Utalványt, a Sofőr megtagadhatja a Transzfer szolgáltatás nyújtását. Ebben az esetben nincs visszatérítés.
Fizetés Paypal rendszeren keresztül
PayPal útján történő fizetés választása esetén a PayPal oldala automatikusan megjelenik, ahol belépés vagy regisztráció útján kezdhető meg az elektronikus fizetés. A PayPal felhasználói név, valamint jelszó megadása elegendő a fizetés lebonyolításához. A PayPal tranzakciós oldalain történtekért a Fox Transfers felelősséget vállalni nem tud, mivel az adatokat a Paypal kezeli.

7.2.2. A fizetés módja Megosztott, Menetrendszerinti Transzfer esetén

A Megosztott, Menetrendszerinti Transzfer kifizetése a Fox Transfers honlapján történő Foglalás esetén kizárólag bankkártyával lehetséges.
Az Utas köteles megadni a bankkártyán szereplő helyes adatokat és követni a fizetési rendszer által adott utasításokat. A Fox Transfers nem vállal felelősséget azért, ha a bankrendszer nem regisztrálja a fizetést, továbbá az ebből eredő esetleges későbbi veszteségekért.
Az Utas bankkártyája a Megosztott, Menetrendszerinti Transzfer szolgáltatás teljes díjával (a foglalási díjat is beleértve) kerül megterhelésre a Foglalás időpontjában.

7.3. Számlázás

Bankkártyával történő előrefizetés esetén a Fox Transfers az Utasnak a fizetést követően nyugtát, a Transzfer teljesítését követően pedig számlát küld a Foglalás során megadott email címre, feltéve, hogy az Utas a Foglalás során megadta a számlázáshoz szükséges adatokat is. Helyszíni fizetés esetén a Helyi Szolgáltatásnyújtó állítja ki a számlát az Utas részére a Transzfer díjának kifizetésekor.

7.4. A szerződés pénzneme

A szerződés pénzneme a Transzfer helyszínének pénzneme alapján kerül meghatározásra: Európában (Egyesült királyság kivételével) euró, Egyesült Királyságban angol font, az Egyesült Államokban, Dél-Amerikában és Ázsiában pedig amerikai dollár. A Holnapon a Transzfer díja a fentiek szerint, az adott pénznemben kerül feltüntetésre.

8. A szerződés módosítása és felmondása

8.1. Helyszíni fizetés esetén

Az Utas 24 órával a Transzfer időpontja előtt ingyenesen módosíthatja vagy lemondhatja a Foglalást. Egyes országokban és egyes Transzferek esetében azonban hosszabb előzetes értesítési idő van meghatározva a Foglalás módosítására vagy lemondására. Ebben az esetben ez világosan fel van tüntetve a Foglalási Utalványon.
Abban az esetben, ha az Utas a Transzfer napján szándékozik megváltoztatni a célállomást, ezt a szándékát a Sofőrrel kell egyeztetnie, aki elfogadhatja vagy el is utasíthatja a Transzfer módosítását. Azonban akkor is az eredeti Transzfer díj kerül felszámításra, ha a megváltozott szállítási távolság rövidebb, mint a Foglaláskor megjelölt.

8.2. Bank- vagy betétikártyával vagy Paypal-on keresztüli előrefizetés esetén

A Transzfer módosítására csak korlátozottan van lehetőség és az függ a Helyi Szolgáltatás-nyújtótól. Az Utasok a Fox Transfers Holnapján található link útján tudnak kapcsolatba lépni a Fox Transfers-szel, hogy megismerjék a módosítási lehetőségeket.
A Foglalás felmondására nincs lehetőség a Foglalás megtörténtét és kifizetését követően. Még abban az esetben sem lehet törölni az eredeti Foglalást, ha az Utas más napra szeretné áttenni azt. Továbbá, a Foglaláskor kifizetett díjat sem lehet felhasználni másik Foglalásra. Ezekben az esetekben a foglalás új foglalásnak minősül amiért külön ki kell fizetni a díjat.
Az Utas köteles a Transzfer adatokat a megrendelés beküldése előtt még egyszer ellenőrizni, tekintettel arra, hogy ezt követően kevés a lehetőség vagy egyáltalán nincs lehetőség a módosításra.

8.3. Megosztott, Menetrendszerinti Transzfer esetén

Nincs lehetőség az Utas Foglalásának módosítására vagy lemondására a Foglalás és kifizetés megtörténtét követően. Abban az esetben sem lehetséges az eredeti Foglalás törlése, ha az Utas át kívánja tenni a Foglalását egy másik időpontra. Továbbá nem lehetséges az egyik Foglalásra kifizetett díj felhasználása másik Foglaláshoz.

9. A szerződés teljesítése

9.1. Fox Transfers Privát, nem menetrendszerinti Csoportos vagy Megosztott Transzfer szolgáltatások teljesítésének feltételei

A Helyi Szolgáltatásnyújtó vállalja, hogy gondoskodik arról, hogy a Transzfer jármű a Foglaláskor megadott, a Foglalási Utalványban szereplő napon a megadott időpont előtt legalább 15 perccel megérkezik a megadott címre.
Abban az esetben, ha a Sofőr nem képes megközelíteni valamely beszállási vagy kiszállási pontot közlekedési dugó, útlezárás vagy egyéb út korlátozás miatt, a Sofőr a Foglalási Utalványban szereplő célállomáshoz legközelebbi ponton veszi fel vagy teszi ki az Utast. A Sofőrtől nem várható el, hogy megsértse a közlekedési szabályokat a fenti okok miatt, még abban az esetben sem, ha emiatt az Utas késedelmesen érkezik a célállomásra.
A Helyi Szolgáltatásnyújtó megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy az Utast felvevő jármű a repülőjárat megérkezésekor megérkezzen, még akkor is ha a repülőjárat késik. A Helyi Szolgáltatásnyújtó fizeti a felmerülő parkolási díjat.
Az Utas felvétele során Privát vagy Csoportos Transzfer esetén a Sofőr az Érkező Terminálon várakozik az Utas nevével ellátott névtáblával. Mindazonáltal egyes repülőtereken ez nem megengedett. Ebben az esetben az Utasnak a Foglalási Utalványban megjelölt találkozási pontra kell eljutnia, ahol a Sofőr várni fogja. A Sofőr az Utas járatának leszállását követő egy órán keresztül fog várakozni az Utasra. Ezt követően a Foglalás „Nem jelent meg” státuszba kerül.
Privát Transzfer esetén a Sofőr segít az Utasnak a csomagokkal (lásd lentebb a Csomagokkal kapcsolatos feltételeket).
Ha a Sofőr késik, kérjük várjon 15 percet mielőtt felkeresné telefonon a Fox Transfers segélyvonalát, amely az Utas Foglalási Utalványában fel van tüntetve. Amennyiben az Utas nem veszi fel a kapcsolatot a Fox Transfers-szel az Utas nem követelheti vissza a Foglalási díjat vagy az alternatív Transzfer biztosításából eredő költségeket (lásd lentebb a Kifogásközlést).
A Megosztott Transzferek esetében (például amikor több utas használja ugyanazt a Transzfer járművet különböző célállomásra utazáshoz) a találkozási pont, ahol a Sofőr felveszi az Utast világosan feltüntetésre kerül a Foglalási Utalványban. Lehetséges, hogy az Utasnak várnia kell amíg az összes Utas repülőjárata megérkezik és a találkozási ponthoz ér. A maximum várakozási idő változik a Helyi Szolgáltatásnyújtóktól függően. A Sofőr nem köteles segíteni az Utasoknak a csomagokkal, kivéve, ha annak célja a Transzfer járműbe történő ki-, illetve bepakolás (lásd lentebb a Csomagokkal kapcsolatos feltételeket).

9.2. Megosztott, Menetrendszerinti Transzfer Szolgáltatás teljesítésének feltételei

A Megosztott, Menetrendszerinti Transzferszolgáltatás általában autóbusz vagy busz általi transzfer szolgáltatás kötött menetrend alapján, előre meghatározott felvételi és megállóhelyekkel. Az alábbi feltételek alkalmazandók a távolsági busztranszfer használatakor:
A Megosztott, Menetrendszerinti Transzferszolgáltatásra való Foglaláskor a menetrend és a megállóhelyeket tartalmazó lista világosan feltüntetésre kerül a Fox Transfers Honlapján.
Az Utas nem határozhat meg a megadottaktól eltérő felvételi vagy megálló helyet.
Az Utas köteles 10 perccel az indulási időpont előtt megjelenni a Foglalási Utalványban szereplő felvételi helyszínen.
Az Utas köteles bemutatni a Sofőrnek a Foglalási Utalványát. Ha az Utas ezt nem teszi meg, a Sofőr jogosult megtagadni az Utas szállítását. Ezekben az esetekben nem jár visszatérítés.
A Sofőr nem köteles várni az Utasra, ha az Utas vagy a repülőjárata késik.
Ha az Utas elmulasztja a foglalt indulási időpontot, a következő járat Sofőrje, amennyiben a járaton van szabad hely, felveheti az Utast.
Az Utas nem jogosult automatikusan igénybe venni egy korábbi vagy későbbi indulási időpontú Transzfert. Az Utasok csak szabad ülőhelyek rendelkezésre állása esetén vehetnek igénybe a foglalt indulási időpontnál korábbi vagy későbbi szolgáltatást külön díj fizetése nélkül.
Ha az Utas nem tudja igénybe venni a Transzfert, akár késésből eredően vagy mert nincs szabad hely a későbbi Transzfer járműveken, nem jár sem visszatérítés sem fizetett alternatív transzfer.
Figyelembe kell venni a kedvezőtlen időjárási vagy egyéb vezetési feltételeket, amelyek késleltethetik a Sofőrt a felvételi vagy kiszállási hely tervezett időben történő elérésében. Nem jár visszatérítés, ha az Utas másik transzfer szolgáltatás igénybevételét választja.
A Megosztott, Menetrendszerinti Transzferszolgáltatásra vonatkozó, Fox Transfers Honlapján közzétett menetrend a Helyi Szolgáltatásnyújtó által került meghatározásra. Bár a Fox Transfers minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az információk lehető legpontosabb voltát, a Fox Transfers nem tudja garantálni, hogy ezek az információk teljes mértékben pontosak. A Fox Transfers nem felel semmilyen veszteségért, kárért, felelősségért vagy költségért, amelyet az Utas a repülőtérre való érkezéskor a megosztott menetrendszerinti Transzferszolgáltatás késése miatt elszenvedett.
A Fox Transfers fenntartja a jogot, hogy bármilyen információt módosítson a menetrendekről, vagy elhalassza, törölje, visszavonja vagy helyettesítse, vagy megszüntesse a Transzfer szolgáltatást annak megkezdése után, értesítés nélkül, akár az Utas foglalása előtt, akár azt követően.
A Fox Transfers nem tesz megállapítást arra nézve, hogy az adott Transzfer típus megfelel-e az Utas igényeinek és nem felelős az Utas általi szolgáltatás választásért.

9.3. Az összes Transzfer típusra vonatkozó közös feltételek

Az Utasnak utazásra alkalmas állapotban kell lennie. Abban az esetben, ha az Utas alkohol vagy kábítószer befolyása alatt áll, vagy fertőző vagy járványt okozó betegségben szenved, vagy aki kirívóan koszos ruhát visel vagy csomagot tart magánál, a Sofőr jogosult megtagadni a járműbe történő beszállást. Ebben az esetben nem jár visszatérítés.
Az élő állatok szállítása bármely Transzfer esetén lehetséges, azonban kizárólag a légi szállításhoz használt megfelelő hordozóeszközökkel (ketrec, doboz). Az utazás során az állat nem bocsáthat ki zavaró szagot, és nem zaklathatja a többi Utast. Az állatok szállítását előre kell kifizetni, de a vakvezető kutya szállítása ingyenes.
A kerékpárok, golf táskák, sífelszerelés szállítása olyan Helyi Szolgáltatásnyújtó által történik, amelynél lehetőség van ilyen szolgáltatásra a feltételeknek megfelelően, feltéve, hogy a foglalás során megfizették a megfelelő díjat.
A Helyi Szolgáltatásnyújtó általános szerződési feltételeinek megfelelően, ha az Utasnak kerekesszékre van szüksége a mozgáshoz, a kerekesszék szállítása ingyenes, feltéve, hogy az összecsukható és a Fox Transfers előzetesen értesítve lett a foglalás megtételekor. Utasonként csak egy kerekesszék szállítható ingyenesen.
Utasonként egy tólószék szállítható ingyenesen, feltéve, hogy a Helyi Szolgáltatásnyújtó ezt lehetővé teszi.
Tilos a transzfer járműbe vagy autóba bevinni:
a) Veszélyes vagy gyúlékony anyagokat (például savak, kőolajtermékek, mérgező vagy radioaktív anyagok stb.).
b) Lőfegyvert vagy más hideg acélból készült fegyvert, kivéve, ha azok védőburkolatban vannak és a felvevő jármű vagy autó csomagtartójában rögzítve vannak.
c) Tárgyak, amelyek visszataszítók vagy sértők mások számára.
d) Tárgyak, amelyek veszélyeztethetik a többi Utas fizikai egészségét, vagy fizikai károkat okozhatnak, vagy szennyezhetik a felvevő járművet vagy autót.
e) Autóval (járművel) történő szállításra alkalmatlan tárgyak, annak alakja, térfogata vagy jellege miatt.

9.4. Biztonsági szempontok

Gyermekülések
Ha a helyi jogszabályok előírják, hogy gyermekülést kell használni a kiskorú utasoknak, a Helyi Szolgáltatásnyújtó csak akkor köteles megfelelő gyermekülést biztosítani, ha ezt a foglalás során előre megrendelték. Ha ilyen megrendelést nem történt, a Sofőr megtagadhatja a gyermek szállítását. Ilyen esetben nem kerülnek visszatérítésére a transzfer díjak és a felmerült többletköltségekkel kapcsolatos igények érvényesítésére sincs lehetőség.
Biztonsági övek használata
Ha a helyi jogszabályok előírják az utasok számára a biztonsági öv használatát, akkor azokat használni kell a Sofőr felszólításának megfelelően. Ha a felszólítás ellenére nem használják a biztonsági övet, a sofőr jogosult megtagadni a transzfer teljesítését. Ilyen esetben nem kerülnek visszatérítésére a transzfer díjak és a felmerült többletköltségekkel kapcsolatos igények érvényesítésére sincs lehetőség.

9.5. Csomagokkal kapcsolatos feltételek

A poggyásznak meg kell felelnie az általánosan elfogadott repülőtéri előírásoknak, azaz egy bőrönd aminek a súlya maximum 32 kg lehet; és egy kézipoggyász ami maximum 10 kg. Ez beletartozik az Utasszállítási díjba.
A poggyász mérete nem lehet szokatlanul nagy, ami zavarná a többi Utas poggyászának a bepakolását.
Minden, a Foglalásban megengedett alap poggyász előíráson felüli csomagért extra díjat kell fizetni. Az az extra csomag amiért nem fizettek előzetesen, nem kerülhet be a Transzfer járműbe; és a Sofőrt sem lehet meggyőzni arról, hogy tegyen így extra díj ellenében.
A Transzfer jármű utasterébe bevitt poggyásznak az ülés alá kell illeszkednie (vagy adott esetben a felső csomagtartóba kell helyezni), ha más Utasokat is szállító járműről van szó. (Pl. Minibuszok, turistabuszok és buszok).
Mielőtt az Utas poggyászát a Transzfer járműbe helyezi, a Sofőr megvizsgálja azt, hogy meghatározza annak állapotát és a szállításra való alkalmasságát. Az esetleges károkat vagy hibákat az Utasnak jelezni kell, hogy elkerüljék a későbbi vitákat.
Az Utas megérkezésekor a célállomásra, a Sofőr a poggyász kipakolása során ismételten ellenőrzi poggyászt és a későbbi viták elkerülése érdekében az utazás által okozott károkat feljegyzik.
Az Utas felelőssége annak biztosítása, hogy a Transzfer járműbe betett és onnan kivetett poggyász az Utas tulajdonát képezze. Sem a Fox Transfers sem a Helyi Szolgáltatásnyújtó nem vállal felelősséget azért, ha az Utas rossz poggyászt fogad el.
Kizárólag Privát Transzfer esetén nyújt segítséget a Sofőr a poggyász szállításában az Érkező termináltól a Transzfer Járműig.
Amennyiben az Utas foglalt segítséget a poggyászai tekintetében a célállomáson, a Sofőr segít az Utasnak a Foglalási visszaigazolásban szereplő csomagok számának erejéig. (Kizárólag Privát Transzfer esetén)
A poggyászsegély-szolgáltatások kizárólag a következő típusú Transzferek esetén érhetők el: Privát, VIP, Üzleti és Limuzin transzferek. Az összes többi típusú Transzfer nem nyújt segítséget poggyászszolgáltatásokkal.
Ha az Utas elveszíti poggyászát (vagyis véletlenül nem a megfelelő poggyászt viszi magával), az Utas köteles értesíteni a Fox Transfers-t a 24 órás segélyvonal használatával, aki pedig tanácsot ad az Utasnak, hogy miként lépjen kapcsolatba a Helyi Szolgáltatásnyújtóval. Sem a Fox Transfers, sem a Helyi Szolgáltatásnyújtó nem felel az utas poggyászáért, ha az elveszik. Határozottan javasoljuk az Utasnak, hogy vásároljon megfelelő utasbiztosítást az ilyen eset fedezésére.

9.6. Késések, törölt vagy eltérített repülőjáratok

Ha az Utas járata bármely okból kifolyólag törlésre került, és az Utas előre fizetett bankkártyás fizetéssel, a Transzfer díj nem kerül visszafizetésre. Ha az Utas rendelésében „Helyszíni fizetés” szerepel, az Utas azonnal köteles jelezni a változást a Fox Transfers részére, aki töri a Transzfert amennyiben az lehetséges. Ha az Utas ezt nem teszi meg, „Nem jelent meg” díj kerülhet felszámításra vele szemben.
Ha az Utas járata késik, a Helyi Szolgáltatásnyújtó figyelemmel kíséri az Utas új érkezési időpontját és egyeztet a Sofőrrel, hogy a tényleges érkezési időpontban vegye fel az Utast. Ebben az esetben nincs szükség alternatív Transzfer egyességekre. (Vegye figyelembe, hogy ez nem vonatozik a Megosztott, Menetrendszerinti Transzferekre, amelyek szigorú menetrend szerint járnak, lásd feljebb: A Megosztott, Menetrendszerinti Transzfer Szolgáltatás igénybevételének feltételei).
Ha az Utas járatát egy olyan repülőtérre térítették át, amely ugyanabba az országban található, mint az eredeti célország, a légitársaság alaphelyzetben alternatív megoldást biztosít az Utas számára, hogy átjusson az eredeti repülőtérre. Ebben az esetben a 2. pont (előző bekezdés) alkalmazandó. Ha az Utas repülőjárata egy másik országba lett átirányítva, nincs mód visszatérítésre tekintettel arra, hogy ez nem tartozik a Fox Transfers befolyása alá és az Utassal szemben „Nem jelent meg” díj kerül felszámításra.
Ha az Utas repülőjáratainak száma megváltozik (általában a légitársaság által), akkor a Transzfer törlésre kerül. Ilyen esetekben nem kerül sor visszatérítésre.
Ha a járatok késésének teljes időtartama meghaladja az 5 órát az eredetileg megadott érkezési időtől számítva, a Transzfert törlik. Ilyen esetekben nem kerül sor visszatérítésre.

10. Követelések érvényesítése és a felelősség korlátozása

10.1. Személyi sérülések és / vagy a poggyász és a vagyon károsodása

Az összes Fox Transfers Helyi Szolgáltatásnyújtónak kötelező biztosítása van, amelyne alapján az Utas igényt nyújthat be a biztosítóval szemben azzal a feltétellel, hogy a sérülés vagy a kár a Transzfer során történt, és az Utas nem felelős a bekövetkezett sérülésért vagy kárért.
A Fox Transfers segítséget nyújt az Utasnak azáltal, hogy megadja a szükséges információkat arról, hogyan lehet kapcsolatba lépni a Helyi Szolgáltatásnyújtóval, de további felelősséget nem tud vállalni.

10.2. A Transzfer jármű késve érkezik a felvételi vagy érkezési helyre

A késedelem okára tekintet nélkül, a Fox Transfers kizárólag a Transzfer díj visszatérítéséért (levonva a foglalás költségeit) vagy az alternatív transzfer szolgáltatás nyújtásáért járó költségek visszatérítéséért felel. (Az alternatív transzfer szolgáltatásnak összehasonlíthatónak kell lennie az eredetileg lefoglalt Transzfer szolgáltatással). A Fox Transfers nem vállal semmilyen felelősséget semmilyen többletköltség (például szállodai számlák, repülő jegyek stb.) felmerülése esetén.

10.3. A Sofőr nem jelenik meg

Abban az esetben, ha helyszíni fizetéssel lett foglalva a Transzfer és a Sofőr nem jelenik meg a Transzferhez, az Utas a Helyi Szolgáltatásnyújtóval szemben nyújthat be panaszt. A Fox Transfers ezekben az esetekben nem vállal semmilyen felelősséget.

10.4. Felelősségkorlátozás

A Fox Transfers a különféle felmerülő problémákért a következő felelősséget vállalja:
a) „Nem jelent meg”
A Transzfer díj visszatérítése (levonva a foglalás díját), ha a Transzfert előre kifizetették, vagy egy alternatív Transzfer szolgáltatás költségei, amellyel az Utas eléri a foglalt célállomást. Kérjük vegye figyelembe, hogy ezt az opciót csak akkor lehet használni, ha az eredeti szolgáltató nem tud alternatív Transzfert biztosítani az Utas számára, és transzfer módjának összehasonlíthatónak kell lennie az eredetileg lefoglalt Transzferrel.
b) Közúti balesetek
A Fox Transfers nem vállal felelősséget a Transzfer során bekövetkező balesetekért. A Helyi Szolgáltatásnyújtóval szemben kell panaszt benyújtani. A Fox Transfers megfelelő kapcsolattartási információk megadásával segíti az utasokat.
c) Poggyász elvesztése vagy károsodása
Ha nem a Sofőr károsította meg a poggyászt a Transzfer során, nem lehet kártérítést igényelni sem a Fox Transfers-el sem a Helyi Szolgáltatásnyújtóval szemben. Ha a Sofőr a felelős a károsodásért, a Fox Transfers segítséget nyújt az Utasnak a megfelelő kapcsolattartási információk megadásával.
d) Amennyiben valamilyen, a Fox Transfers befolyása alatt lévő probléma merül fel a Fox Transfers foglalási rendszerével kapcsolatban, a Fox Transfers korlátozza a kártalanítás mértékét az eredeti transzfer díjra (levonva a foglalási díjat) vagy az alternatív transzfer költségeire.

A Fox Transfers felelőssége Megosztott, Menetrendszerinti Transzfer törlése vagy visszavonása esetén:
a) A jelen ÁSZF-ben foglaltak kivételével a Fox Transfers nem vállal felelősséget az Utas által elszenvedett veszteségekért, károkért, felelősségért vagy költségekért, amelyek a Helyi Szolgáltatásnyújtó általi megosztott, menetrendszerinti transzferszolgáltatás törlésből vagy visszavonásából erednek, vagy ha annak oka a szolgáltatás késedelme vagy megszűntetése a Helyi Szolgáltatásnyújtó által;
b) Abban az esetben, ha a Helyi Szolgáltatásnyújtó ésszerű körülmények miatt a Fox Transfers Honlapján közétett megosztott, menetrendszerinti Transzferszolgáltatást annak megkezdése előtt törli vagy visszavonja, és az Utas lefoglalt egy ilyen utazást, a Fox Transfers választása szerint:
i) felajánlhatja az Utas szállítását egy másik típusú Transzferszolgáltatás útján; vagy
ii) törölheti a foglalást, azzal, hogy lehetővé teszi az Utasnak, hogy visszakövetelje a díj teljes árát kivéve a foglalási díjat.
c) Ha az Utas kárt vagy balesetet szenved a Helyi Szolgáltatásnyújtó által késedelmesen teljesített megosztott, menetrendszerinti szolgáltatás, szerződésszegés, bármely sofőr, alkalmazott, ügynök vagy képviselő hanyagsága, gondatlan vagy szándékos cselekedete vagy mulasztása eredményeként, az Utas közvetlenül a Helyi Szolgáltatásnyújtóval szemben követelhet megtérítést, akinek az adatai a Fox Transfers által kibocsátott Utazási Utalványon szerepelnek.

11. Kifogásközlés

Ha az Utas panaszt szeretne tenni egy Fox Transfers szolgáltatással kapcsolatban, azt a szóban forgó Transzfert követő 30 napon belül kell megtennie. A panaszt írásban kell megtenni, akár levél akár e-mail útján. Telefonon keresztül csak aktuális, a Transzfer ideje alatt felmerülő problémákat van mód kezelni. Ha az Utas azt követően érkezik meg, hogy a Transzfer Sofőrjének az Utasra való várakozásra rendelkezésre álló időkeretet letelt, a Fox Transfers nem tudja kivizsgálni az Utas panaszát, tekintet nélkül a késés okára.
Fontos, hogy az Utas minden lényeges körülményt megadjon a Fox Transfers részére a panasztétel során, mivel a Fox Transfers teljeskörűen kivizsgálja az összes panaszt a Szállítóival.
Fenntartjuk a jogot, hogy 180 napot vegyen igénybe a panasz tisztázása, ha különleges körülmények állnak fenn, és ahol nem lehet rövid időn belül valamennyi tényt feltárni - pl. súlyos közúti balesetek stb.
A Helyi Szolgáltatásnyújtóknak szigorú eljárási rendet kell követniük, köztük a Transzfer sikerességét vagy épp ellenkezőjét rögzítő dokumentumok készítését. Amennyiben az Utas panasza „Nem jelent meg” esettel kapcsolatos pl. a Sofőr nem érkezett meg, hogy felvegye az Utast, a Sofőr általában megtudja mondani, hogy ő mikor hol volt.
A Fox Transfers fenntartja a jogot, hogy befejezze a panaszkezelési eljárást, ha elegendő bizonyíték van arra nézve, hogy a panasz nem indokolt. Ebben az esetben további vizsgálat folytatására nem kerül sor.

12. Adatkezelés

A Fox Transfers az Utas által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Holnapon közzétett Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott jogi alapokon, célokból és feltételek szerint kezeli. Az Utas a megrendelés elküldésével igazolja, hogy Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerte, megértette és elfogadta.

13. A Honlap tartalmával kapcsolatos rendelkezések

13.1. Az információk teljessége, pontossága, naprakészsége

A Fox Transfers a Honlapon az elérhető Transzferekről szóló információkat folyamatosan frissíti, azokat bármikor megváltoztathatja vagy törölheti. Mivel azonban a Transzferek elérhetősége és feltételei folyamatosan változnak, ezért a Fox Transfers nem vállal felelősséget azért, hogy a Honlapon közzétett információk mindenkor teljeskörűek, pontosak és naprakészek lesznek.

13.2. Szellemi tulajdon

Valamennyi Transzfer ismertetés, dia, fénykép, kép, térkép, útikalauz és egyéb, a honlapon szereplő anyag szerzői joga a Fox Transfers-t vagy partnereit illeti meg.
A Fox Transfers név, logó, valamint minden ehhez kapcsolódó termék- és szolgáltatásnév, védjegy és jelmondat a Fox Transfers tulajdonát képezi. Minden egyéb, a honlapon használt név, logó, valamint minden ehhez kapcsolódó termék- és szolgáltatásnév, védjegy és jelmondat az arra jogosult harmadik személyek tulajdonát képezi.

13.3. Értékesítési akciók

A Honlapon szereplő akciós vagy kedvezményes ajánlatokról a Fox Transfers saját belátása szerint dönt. Minden ajánlat a rendelkezésre álló kínálat függvényében érvényes, és bármikor visszavonható.

13.4. Harmadik fél

Ha ezen a honlapon harmadik fél termékeire, szolgáltatásaira, eljárásaira, márkaneveire, áruvédjegyeire vagy egyéb információira történik utalás, az nem jelenti, illetve nem vonja maga után azt, hogy a Fox Transfers ezeket támogatja, pártolja vagy az Utasnak ajánlja. Azok a linkek, amelyek egyéb, nem a Fox Transfers által működtetett honlapokhoz vezetnek, kizárólag az Utas kényelmét szolgálják. A Fox Transfers nem felelős a harmadik fél által nyújtott termékekért, szolgáltatásokért, eljárásokért, márkanevekért, áruvédjegyekért vagy egyéb információkért.

13.5. Felelősségkorlátozás

A Fox Transfers nem vállal felelősséget:
a) a Honlap folyamatos és hibamentes működéséért;
b) a Honlapon található információk, termékek és szolgáltatások bármilyen célra való alkalmasságáért;
c) azokért a közvetlen vagy közvetett veszteségekért, amelyek a Honlapon szereplő információk használatából erednek.

14. Egyéb kikötések

14.1. Értesítések

Az Utas vele írásban közöltnek ismeri el az általa megadott e-mail címre küldött küldeményeket, és vállalja, hogy a szerződéses kapcsolat megszűnéséig a megadott e-mail címre érkező küldemények fogadását biztosítja.
A felek közötti elektronikus levelezés esetén mindkét fél számítógépes rendszerén az elvárható biztonsági feltételek mellett tárolt elektronikus dokumentumok és információk a felek közötti kommunikáció, illetve a szerződés létrejöttének és teljesítésének kölcsönösen elfogadott bizonyítékát képezik.

14.2. Panaszkezelés, jogviták rendezése

A panaszügyintézés helye a Fox Transfers 1135 Budapest, Mór utca 12. szám alatti székhelye, melynek levelezési címe megegyezik a székhely címével. A panaszok benyújthatók elektronikus levélben is a következő e-mail címen: info@foxtransfer.eu .
Ha az Utas a panaszügyének rendezését az Fox Transfers-nél megkísérelte, de az nem vezetett eredményre, akkor az Utas lakhelye szerint illetékes békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet.
A Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail címe: bekelteto.testulet@bkik.hu)
A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén az Utasok panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak (http://jarasinfo.gov.hu).

14.3. Harmadik személyek jogai

Ha a jelen ÁSZF másként nem rendelkezik, az Utason kívül más személy nem tehet panaszt a Fox Transfers ellen.

14.4. Részleges érvénytelenség

Ha jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy utóbb azzá válik, az nincs hatással az ÁSZF-ben szereplő egyéb rendelkezés érvényességére vagy végrehajthatóságára.

14.5. A jelen ÁSZF módosítása

A Fox Transfers bármikor jogosult a jelen ÁSZF-et módosítani. A módosított ÁSZF a Honlapon történő közzétételt követően lép hatályba.
A Helyi Szolgáltatásnyújtóknak nincs jogosultsága jelen ÁSZF rendelkezéseinek megváltoztatására.

14.6. Alkalmazandó jog és joghatóság

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az irányadók. Bármely felmerülő jogvita esetére a felek alávetik magukat a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságának.

Budapest, 2019. szeptember 1.

FOX TRANSFERS Kft.