Használati feltételek

telefon+36 209894440 emailinfo@foxtransfer.eu bejelentkezesBejelentkezés
   

Használati Feltételek


Ezt a honlapot az FoxTransfer Korlátolt Felelősségű Társaság, 1135 Budapest, Mór utca 12. Magyarország ("FoxTransfer") működteti. A honlap felkeresésével vagy használatával Ön ezennel vállalja és elfogadja az alábbi feltételeket.

Felelősség elhárítása

A honlapon szereplő információkat jóhiszeműen tettük közzé, és azokat rendszeresen frissítjük. A FoxTransfer azonban nem garantálhatja, hogy ezek az információk teljes körűek és pontosak. A FoxTransfer nem vállal semmiféle felelősséget Ön vagy bármely harmadik fél felé a honlapon szereplő esetleges hibákért vagy kihagyásokért. A FoxTransfer előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja, frissítheti vagy törölheti a honlapon szereplő információk bármelyikét.

A FoxTransfer nem szavatolja, hogy a honlap működtetése folyamatos és hibamentes lesz, illetve hogy a honlapon hozzáférhető információk és egyéb anyagok vírusoktól és más káros összetevőktől mentesek.

A FoxTransfer nem tesz semmiféle kijelentést a honlapon található információk, termékek és szolgáltatások bármilyen célra való alkalmasságát illetően. A honlapot „az adott állapotban” kínáljuk, „ahogyan elérhető”. A honlap használatával kapcsolatban minden felelősség és kockázat Önt terheli.

A FoxTransfer nem felelős azokért a közvetlen vagy közvetett veszteségekért, amelyek a honlapon szereplő információk használatából erednek.

Szellemi tulajdon

A FoxTransfer név, logó, valamint minden ehhez kapcsolódó termék- és szolgáltatásnév, megjelenési védjegy és jelmondat a FoxTransfer áru- vagy szolgáltatási védjegyét képezi. Minden egyéb, a honlapon használt név, logó, valamint minden ehhez kapcsolódó termék- és szolgáltatásnév, megjelenési védjegy és jelmondat a tulajdonosai áru- vagy szolgáltatási védjegyét képezi.

Valamennyi transzfer ismertetés, dia, fénykép, kép, térkép, útikalauz és egyéb, a honlapon szereplő anyag szerzői joga a FoxTransfert vagy szállítóit illeti meg. Az a tény, hogy Ön hozzáférhet ezekhez az anyagokhoz, nem jogosítja fel arra, hogy sokszorosítsa, forgalmazza vagy egyéb módon hasznosítsa ezeket az anyagokat, azon túlmenően, hogy kizárólag saját személyes használatára egyetlen számítógépre letölti azokat. Ön linkekkel kapcsolódhat a honlap kezdőlapjára, de közvetlen weboldal linkeket és Frame-et nem használhat a honlap teljes és hiánytalan eredeti felhasználási céljának korlátozására. A FoxTransfer előzetes írásos jóváhagyása nélkül Ön semmilyen formában nem hasznosíthatja ezeket a jogokat, illetve a honlaphoz kapcsolódó anyagokra vonatkozó egyéb szellemi tulajdonjogokat.

Értékesítési akciók

A honlapon szereplő akciós vagy kedvezményes ajánlatokról a FoxTransfer saját belátása szerint dönt. Minden ajánlat a rendelkezésre álló kínálat függvényében érvényes, és bármikor visszavonható.

Harmadik fél

Ha ezen a honlapon harmadik fél termékeire, szolgáltatásaira, eljárásaira, márkaneveire, áruvédjegyeire vagy egyéb információira történik utalás, az nem jelenti, illetve nem vonja maga után azt, hogy a FoxTransfer ezeket támogatja, pártolja vagy Önnek ajánlja. Azok a linkek, amelyek egyéb, nem a FoxTransfer által működtetett honlapokhoz vezetnek, kizárólag az Ön kényelmét szolgálják. A FoxTransfer nem felelős a harmadik fél által nyújtott termékekért, szolgáltatásokért, eljárásokért, márkanevekért, áruvédjegyekért vagy egyéb információkért.

Adatvédelmi Nyilatkozat

Az Adatvédelmi Nyilatkozat áttanulmányozásával részletekbe menően tájékozódhat arról, hogy a FoxTransfer milyen módon használhatja fel a honlap használata során Öntől kapott információkat.

Az Ön felelőssége

Ön köteles biztonságban tartani minden olyan azonosítási eszközt, amit a FoxTransfer a honlap szolgáltatásainak használata érdekében Önnek átad. Önnek kötelessége, hogy pontos és nem félrevezető információkat közöljön a honlap szolgáltatásainak használata során.

Változtatások

A FoxTransfer bármikor megváltoztathatja, vagy módosíthatja a jelen Honlap Feltételeket olyan módon, hogy az ilyen változtatásokat itt közzéteszi.

Irányadó jog és jogi illetékesség

A Honlap használatának jelen Feltételei tekintetében a magyar jogi rendelkezések az irányadók. A honlapot érintő bármely vita a magyar bíróságok illetékessége alá tartozik.